Ledende kompetanse. Høy profesjonalitet. Beste praksis

Ligo Regnskap er en profesjonalisert kunnskapsbedrift med verdifull erfaring fra og inngående kunnskap om næringslivet i Stavangerregionen og Rogaland, og med spesialkompetanse innen en rekke bedriftsøkonomiske og bedriftsadministrative områder.

Vi kjenner markedet og er fortrolig med de generelle og bransjespesifikke utfordringene som bedriftene kan stå overfor. God markedskunnskap er en forutsetning for å kunne gi våre kunder den beste rådgivningen. Våre tjenester skal vise igjen på din bunnlinje.

Ved siden av tradisjonelle regnskapstjenester tilbyr Ligo Regnskap også lønns- og faktureringstjenester, etablererhjelp, bedriftsrådgivning, styrearbeid, rapportering og bistand ved emisjoner m.m. Vi tror på integritet og kvalitet, og på vår evne til å bidra til kundens gode resultater. Vi er oppdaterte og åpne for faglig og teknologisk utvikling og innovasjon. Vi tror på samarbeid og forutsigbarhet. Og på å få fram det beste i hverandre.

Vi tar oss av regnskapet.
Så kan du gjøre det du er best på.

Gå til hjemmesiden.

Skroll til toppen